Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Vi har vårdat en patient från Örebro här hos oss som behöver en sjukresa tillbaka till vistelseadressen i Stockholm, hur gör vi?

Använd formuläret Tillstånd för sjukresor med sjukresekort. I formuläret klickar du i Utomlänspatient. Formuläret skickas elektroniskt till oss och vi hjälper till att registrera tillståndet i sjukresesystemet.

Tillståndsgivning och registrering ska i övrigt ske enligt gällande regler för sjukresor. För mer information om reglerna läs under rubrik Utomlänare i Personer från andra län och länder.