Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Vi har remitterat patienten till en annan vårdgivare i Stockholm. Hur registrerar vi tillståndet så att patienten kan åka från sin bostad till en annan vårdadress?

Om du har behörighet i sjukresesystemet registrerar du tillståndet under menyfliken ”Resa till annan vårdgivare – REMITTERA” på patientbilden. Om du inte har behörighet i sjukresesystemet registrerar du tillståndet via vårt formulär Tillstånd för sjukresor med sjukresekort.

Registrera alltid två (2) resor när ni remitterar till röntgen, hjälpmedelscentraler och lab. Registrera en (1) resa när ni remitterat er patient till en annan vårdgivare, som till exempel fysioterapeut, strålbehandling, psykolog, akutmottagning. Den mottagande enheten ska ta över ansvaret för beviljandet och registrering av sjukresor när patienten väl besöker dem.

Tillståndsgivning och registrering ska i övrigt ske enligt gällande regler för sjukresor. För mer information om reglerna läs Tillståndsgivning.