Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Vi har remitterat en patient för specialistvård till ett annat landsting. Hur beställer patienten sina resor utanför länet?

För att få ersättning för en resa till vård utanför länet så krävs en giltig riksavtalsremiss eller specialistvårdsremiss enligt Riksavtal för utomlänsvård. Den ska vara utfärdad och godkänd på grund av att den aktuella vården inte finns i Region Stockholm. Eget vårdval är alltså inte ett giltigt skäl till att få en sådan remiss. Remissen ska alltid vara godkänd av Individuella vårdärenden (IVÄ) på Hälso- och sjukvårdförvaltningen.

Patienten kan själv boka biljetter och betala sin resa. Kvitton och biljetter ska skickas in tillsammans med besöksunderlag och ett ersättningskrav till oss. Eventuella patientfrågor besvaras av kundservice för färdtjänst och sjukresor 08-720 80 80. Patienten kan också bli vidarekopplad om hen behöver hjälp med beställningen av själva resan.

Läs mer under Sjukesa utanför Stockholms län.