Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Vad är en kombikakod och vad behöver jag den till?

Kombikakoden verifierar att ni är en landstingsfinansierad vårdgivare. Den kallas ibland också arbetsplatskod eller apotekskod.

Kombikakoden är en kombination av inrättning (5 siffror), klinik (3 siffror) och avdelning (olika antal siffror och/eller bokstäver), ex. 11002 841 L01. Sjukresor använder kombikakoden dels för att styra bilarna till rätt besöksadresser och dels för att få statistik över antal tillstånd som registerats på de olika inrättningarna.

Vid frågor om er kombikakod ska ni kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på telefonnummer 08 123 132 00.