Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Sjuktransport (liggande transport)

Patienterna har behov av olika typer av sjuktransporter. Sjukresor är enbart till för patienter som kan sitta under transporten, det innebär att de ska kunna gå utan eller med hjälp av hjälpmedel eller sitta i rullstol. Under en sjukresa förväntas patienten klara sig själv eller med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. 

Tjänsten sjuktransport är till för patienter som inte är så sjuka att de behöver en ambulans, men ändå behöver en liggplats eller extra omsorg för att komma hem eller till nästa vårdform.

För att beställa sjuktransport ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00, välj knappval 2 för sjuktransport.

För mer information om vilka villkor som gäller för sjuktransport och hur du beställer en transport hänvisar vi dig till www.vardgivarguiden.se.