Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Patienten har själv lagt ut pengar för en resa till/från vården. Kan patienten få ersättning i efterhand?

Ja, när en patient har haft egna utlägg för privat taxi, rullstolstaxi eller egen bil kan de få ersättning i efterskott. Ersättning ges om den vård som patienten besökt gör bedömningen att patienten på grund av sitt fysiska eller psykiska tillstånd inte vid det tillfället kunde resa med allmän kollektivtrafik.

Om du har behörighet i sjukresesystemet registrerar du ett ersättningstillstånd under flik Ersättning. Om du inte har behörighet i sjukresesystemet använder du formulär Tillstånd för ersättning av redan utförd resa.