Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Sjukresesystemet /

Hantering vid driftstörning i sjukresesystemet

Resa med taxi

Patienter som har behov att åka sjukresa med taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång igen kan beställa och lägga ut pengar för en privat taxi med valfritt taxibolag. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd från er för att få ersättning i efterskott. Ni registrerar ett Ersättningstillstånd i systemet när det är i drift igen eller fyller i fyller i formulär <<Tillstånd för ersättning av redan utförd resa>>.  

Resa med rullstolstaxi

Patienter som ska åka med specialfordon och inte kan vänta på att sjukresesystemet kommer igång igen kan ringa till Rullstolstaxi och lägga ut pengar för kostnaden. Patienten sparar taxameterkvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd för ersättning i efterskott från er.

Vid beställningen måste måste du tala om ifall transportrullstol behövs, det vill säga om patienten inte har egen rullstol men behöver en sådan i samband med resan. Om trappklättrare behövs ska det också uppges vid beställning. För närvarande kan Rullstolstaxi beställas hos nedanstående taxibolag.

Kör i hela länet

Samtrans 08-1200 1200

Sirius 08-745 33 01

Sverigetaxi 08-28 75 15

Taxi Kurir 08-30 00 03

Haninge & Nynäshamns taxi 08-741 11 11
Kör lokalt i Haninge, Nynäshamn och Tyresö, och till platser i hela Stockholms län.

Södertälje taxi 08-554 205 10
Kör lokalt i Södertälje, Salem och Nykvarn, och till platser i hela Stockholms län.

Sjukresebiljetter

Akutmottagningar har sjukresebiljetter som ska användas vid driftstörningar.  Sjukresebiljetterna gäller endast för resor med taxi i Stockholms län. Kom ihåg att ni måste Fylla i och skicka in formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett till oss för varje sjukresebiljett. Formuläret hittar du här: <<Tillstånd för sjukresa med sjukresebiljett>>

Biljetterna kan användas till följande patienter

  • Personer folkbokförda i Stockholms län
  • Utomlänare
  • Asylsökande (giltigt LMA-kort krävs, ange LMA-kortnummer i formuläret)
  • Medborgare från EU- eller ESS-land (giltigt EU-kort krävs, kopia på kortet måste skickas in till oss)
  • Tillståndslös

Övriga utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige har aldrig rätt till sjukresa.

Läs mer om reglerna för sjukresebiljetter under menyval <<Sjukresebiljetter >>.