Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Sjukresesystemet

Sjukresesystemet

Behörighet

För att du ska få behörighet till sjukresesystemet måste du gå en utbildning i sjukresors regelverk. Utbildningen tillhandahålls av Sjukresor, Trafikförvaltningen. Du kan antingen välja att gå en lärarledd utbildning, hos oss i våra lokaler på Kungsholmen, eller göra en webbaserad e-utbildning på din arbetsplats.

Det är enbart personer som arbetar i den landstingsfinansierade vården i Stockholms län som får behörighet till sjukresesystemet. Personer som arbetar för enskilda vårdenheter genom tredjepartsavtal, till exempel olika telefonitjänster, får inte arbeta i sjukresesystemet.

Säkerhet vid administration av sjukresor

Sjukresesystemet innehåller sekretessbelagda patientuppgifter. Som vid behörighet till andra sekretessystem får du aldrig låna ut dina användaruppgifter. Dina användaruppgifter till sjukresesystemet är personliga och kopplade till ditt personnummer. Din behörighet visar att det är du som har registrerat tillstånd för sjukresa. Det är därför mycket viktigt att ingen annan person kommer åt dina användaruppgifter.

Tänk på att

  • aldrig lämna ut ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annans användaridentitet eller lösenord
  • att direkt byta ditt lösenord om du tror att någon annan känner till det.

Ansvar vid användning av sjukresesystemet

Du är ansvarig för det du registrerar i systemet. Det är också ditt ansvar att de tillstånd som registreras stämmer överens med regelverket för sjukresor och att de används på rätt sätt.

Tänk på att

  • en medicinsk bedömning alltid ska göras i samband med beviljande av tillstånd. Bedömningen sker utifrån patientens förmåga – fysiska och psykiska – att ta sig till och att åka med den allmänna kollektivtrafiken
  • resan enbart får ske till och/eller från landstingsfinansierad vård och behandling.

Ingen med behörighet i systemet?

Finns det ingen hos er som har behörighet i systemet ska något av våra webbformulär användas vid tillståndsgivning. Våra formulär ligger under menyval Tillstånd för sjukresa.

Hantering vid driftstörning i sjukresesystemet

Om det inte går att registrera tillstånd i sjukresesystemet på grund av driftstörning gäller denna hantering. Observera att de patienter som sedan tidigare har registrerade tillstånd för sjukresa och sjukresekort kan beställa sin resa som vanligt.

Resa med taxi

Patienter som har behov att åka sjukresa med taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång igen kan boka och lägga ut pengar för en privat taxi med valfritt taxibolag. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd från er för att få ersättning i efterskott. Ni registrerar ett Ersättningstillstånd i systemet när det är i drift igen eller fyller i formuläret Tillstånd för ersättning av redan utförd resa.  

Resa med rullstolstaxi/specialfordon

Patienter som ska åka med specialfordon och inte kan vänta på att sjukresesystemet kommer igång igen kan ringa till Rullstolstaxi och lägga ut pengar för kostnaden. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd för ersättning i efterskott från er.

Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs, det vill säga om patienten inte har egen rullstol. Om trappklättrare behövs ska det också uppges vid beställning. För närvarande kan Rullstolstaxi bokas hos nedanstående leverantörer.

Samtrans 08 1200 1200
Taxi Kurir 08 30 00 03
Sverigetaxi 08 287 515
Ekerö Taxi 08 560 35100
Haninge & Nynäshamns taxi 08 741 11 11
Sirius 08 745 33 01
Södertälje Taxi 08 554 20 510

Sjukresebiljetter

Akutmottagningar har sjukresebiljetter som ska användas vid driftstörningar. Sjukresebiljetterna gäller endast för taxi, inte rullstolstaxi, och endast inom SLL. Kom ihåg att ni måste skicka in en följesedel till oss för varje sjukresebiljett.

Biljetterna kan användas till följande patienter

  • Personer folkbokförda i Stockholms läns landsting
  • Utomlänare
  • Asylsökande (giltigt LMA-kort krävs, ange LMA-kortnummer på följesedeln)
  • Medborgare från EU- eller ESS-land (giltigt EU-kort krävs, kopia på kortet måste bifogas följesedeln)
  • Tillståndslös

Övriga utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige har aldrig rätt till sjukresa. Läs mer om reglerna för sjukresebiljetter under menyval Sjukresebiljetter.