Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Sjukresekort

Sjukresekort

Patienten kan använda ett och samma sjukresekort för att åka till olika vårdgivare. Finns det ett registrerat och för patienten tillgängligt kort, behövs inte ett nytt kort registreras. Bara ett nytt tillstånd. Utan tillstånd för sjukresa går det inte att använda kortet. Varje enskild vårdgivare som patienten ska besöka är ansvarig för att bevilja tillstånd för sjukresa till och från dem.

Sjukresekortet är personligt och får inte användas av någon annan än patienten. Kortet kan bara registreras en gång i sjukresesystemet. Om sjukresekortet makuleras går det inte att häva spärren och använda igen. När ett sjukresekort makuleras i Sjukresesystemet så kommer den eller de resor (beställda fordon) som redan är bokade på det kortnumret automatiskt att avbokas. Det innebär att om din patient redan har bokat en resa på det sjukresekortnummer som ni makulerar, så kommer resan automatiskt försvinna från bokningssystemet. Inget fordon kommer därför åka ut till beställd adress. Tänk på att er patient kan ha bokat resor till andra vårdgivare på det sjukresekort som ni makulerar.

Kontrollera alltid först med patienten om hen redan har ett giltigt kort hos sig innan ni makulerar och registrerar ett nytt kort. 

Saknar patienten ett sjukresekort eller om patienten inte har sjukresekortet tillgängligt måste ett nytt kort registreras i sjukresesystemet. Har du behörighet till sjukresesystemet kan du själv registrera ett nytt kort på patienten, kontakta annars oss på Sjukresor, Helpdesk 08 686 31 70.

Beställning av oregistrerade sjukresekort till din mottagning eller avdelning gör du under Beställning av sjukresekort

Sjukresekort

Vid beställning av fordon

Numret på baksidan av sjukresekortet måste alltid uppges vid beställning av fordonet och patienten måste ha med sig samma kort till fordonet och under resan. Detta är extra viktigt att tänka på när patienten har flera kort aktiva i sjukresesystemet. Patienten kan välja vilket kort som fordonet ska beställas på.

Saknar patienten sjukresekort?

Utan ett sjukresekort går det inte att beställa ett fordon via Sjukresors beställningskanaler. Patienten får då lägga ut pengar för en privat taxi eller specialfordon och söka ersättning i efterskott. Beviljar ni patienten ett tillstånd för sjukresa får patienten ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgiften som är maximalt 140 kronor per enkelresa.

Om du har behörighet till sjukresesystemet registrerar du ett tillstånd för Ersättning i systemet, skriver ut den blankett som skapas och ger den till patienten. Patienten fyller i blanketten själv och skickar den till Färdtjänsten för ersättning. Taxikvitto i original måste alltid bifogas i ersättningskravet.

Om du inte har behörighet till sjukresesystemet fyller du i formulär Tillstånd för ersättning av redan utförd resa. Sjukresor skickar i sin tur en blankett till patienten. Patienten fyller i blanketten själv och skickar den till Färdtjänsten för ersättning. Taxikvitto i original måste alltid bifogas i ersättningskravet.