Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Sjukresebiljetter

Sjukresebiljetter

Allmänt

Sjukresebiljetter är till för de tillfällen då det inte går att registrera tillstånd i sjukresesystemet på grund av systemfel och när Helpdesk för sjukresor har stängt för dagen. 

En medicinsk bedömning ska alltid göras innan sjukresa beviljas. Se under Tillståndsgivning på vilka grunder den medicinska bedömningen görs. Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi, inte specialfordon (rullstolstaxi), och går bara att använda inom Stockholms län. Se information nedan om vilket underlag som krävs för vilka patienter. 

Så här används biljetterna

Ni ska alltid fylla i följesedeln Tillstånd för sjukresor när ni beviljar sjukresa med sjukresebiljett. Bifoga också alltid kopia på det underlag som krävs. Följesedeln visar att ni har beviljat ett tillstånd för sjukresa. Ifylld följesedel skickas till Sjukresor på Trafikförvaltningen. Instruktion för hur ni ska fylla i följesedeln finns tillsammans med följesedeln.

Skicka in följesedeln till Färdtjänsten, Box 30 103, 104 25 Stockholm. 

Ge patienten biljetten med ifylld lämnadress, biljetten ska sedan lämnas till taxiföraren.

Resan beställs hos beställningscentralen 077 570 00 57 på kundnummer 70013214.

Olika regler och krav på underlag

Patienter som inte tillhör någon av nedanstående nämnda grupper har aldrig rätt till sjukresa. Exempelvis måste personer från USA, Japan och Ryssland alltid betala för sina resor själv. Det finns inga pengar för dem i Stockholm, i andra län eller på Försäkringskassan.

Om patienten saknar rätt underlag, till exempel om en EU-medborgare saknar EU-försäkringskort, får ni inte ge en sjukresebiljett till patienten. Patienten måste då stå för kostnaden för sina resor själv. Läs nedan vad som gäller för respektive patientgrupp.

Folkbokförda i Stockholms län och asylsökande

Patienter folkbokförda i Stockholms län och asylsökande får endast beviljas sjukresa med sjukresebiljett när det är tekniska problem med sjukresesystemet. Annars ska alltid tillstånd för sjukresa registreras i systemet.

Ni ska alltid skicka en följesedel till Sjukresor, Trafikförvaltningen. Asylsökande måste alltid uppvisa ett giltigt LMA-kort. Numret på LMA-kortet ska alltid uppges på den följesedel som ni skickar till Sjukresor, Trafikförvaltningen.

Utomlänspatienter

Patienter från andra län får endast beviljas sjukresa med sjukresebiljett efter kontorstid, kvällar och helger när Helpdesk har stängt. Ni ska alltid skicka en följesedel till Sjukresor, Trafikförvaltningen.

Tillståndslösa

Tillståndslösa får endast beviljas sjukresa med sjukresebiljett efter kontorstid, kvällar och helger när Helpdesk har stängt.

Ni ska alltid skicka en följesedel till Sjukresor, Trafikförvaltningen. På följesedeln ska ni skriva att patienten är Tillståndslös. Annars får Stockholms läns landsting ingen ersättning för kostnaden för resorna av enheten för tillståndslösa.

Patienter från EU och ESS

Patienter från EU och ESS får endast beviljas sjukresa med sjukresebiljett efter kontorstid, kvällar och helger när Helpdesk har stängt.

Patienten måste alltid uppvisa ett giltigt EU-försäkringskort. Ni ska skicka kopia på kortet tillsammans med ifylld följesedel till Sjukresor, Trafikförvaltningen. Annars får Stockholms läns landsting ingen ersättning från Försäkringskassan som vidarefaktureras för resekostnaden.

Patienter från de nordiska länderna

Patienter från Danmark, Finland, Island och Norge får endast beviljas sjukresa med sjukresebiljett efter kontorstid, kvällar och helger när Helpdesk har stängt.

Patienten måste alltid uppvisa en giltig ID-handling. Ni ska skicka en kopia på ID-handlingen tillsammans med ifylld följesedel till Sjukresor, Trafikförvaltningen. På följesedeln måste ni skriva patientens hemadress i hemlandet, annars får Stockholms läns landsting ingen ersättning för kostnaden för resorna från Försäkringskassan.

Felaktigt använda sjukresebiljetter

För resor som utförts utan giltigt underlag kommer Sjukresor att fakturera hela kostnaden för resan till den vårdenhet som kvitterat ut sjukresebiljetten.

Beställning av sjukresebiljetter gör du under Beställning av sjukresebiljetter.

Följesedeln Tillstånd för sjukresor finns för utskrift nedan.