Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Resor till och från förlossning

Resor till och från förlossning

Resan in till förlossningen ska alltid betalas själv av patienten. Resan hem från förlossningen kan ske med sjukresekort. Tillstånd och sjukresekort registreras i sjukresesystemet. Sjukresekortet fungerar bara inom Stockholms läns landsting.

För att få ersättning för resor i samband med förlossning inom Stockholms läns landsting ska patienten skicka in antingen ett moderskapsintyg eller registerutdrag från Skatteverket där det faktiska födelsedatumet framgår. I ersättningskravet ska det också framgå på vilken förlossningsklinik barnet föddes. Patienten kan söka ersättning för sjukresa med egen bil eller taxi. Om patienten reser med taxi ska taxikvitto i original bifogas.

För att få ersättning för fler resor krävs tillstånd från vårdgivaren.

Hänvisning till annat landsting på grund av platsbrist

Om det inte finns plats på den förlossningsklinik som en kvinna med förlossningsvärkar valt att föda på ansvarar kliniken för att hitta en annan plats.

Förlossningskliniken i Stockholms län måste skicka ett hänvisningsintyg till Sjukresor för att patienten ska kunna få ersättning för sina sjukresor. Hänvisningsintyget finns under menyval Formulär. I övrigt krävs samma underlag som vid resor i samband med förlossning inom Stockholms läns landsting.

Regler för resor utom länet (ej hänvisning)

Alla har möjlighet att själva bestämma var i landet de vill föda. Det behövs ingen betalningsförbindelse eller remiss från Stockholms läns landsting. Söker patienten ersättning för sådana resor hänvisas hon till Kundservice för färdtjänst och sjukresor.

Kontaktuppgifter

Vårdgivare ringer till Helpdesk, 08 686 3170

Patienter ringer Kundservice för färdtjänst och sjukresor, 08 720 80 80. Information riktad till patienter finns också på fardtjansten.sll.se.

Vid frågor om ersättning för övernattning ring Individuella vårdärenden på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 08 123 132 00 (växeln).