Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Kommunala vård- och omsorgsboenden

Kommunala vård- och omsorgsboenden

Tillstånd för sjukresor får bara registreras i sjukresesystemet av personal som arbetar inom den landstingsfinansierade vården i Region Stockholm. Det innebär att personal på de kommunala vård- och omsorgsboenden måste vända sig till den vårdenhet som patienten ska till för att få hjälp med sjukresor.

I första hand är det alltid den vårdenhet som patienten ska till som ska registrera tillstånd för sjukresa. För att underlätta för dessa patienter ska därför den landstingsfinansierade vården alltid hjälpa kommunala verksamheter att registrera tillstånd. Även om det är annan vårdgivare som remitterat patienten till er.

Det är sjuksköterskan på boendet som är tillståndsgivare. Uppge namn, medicinsk titel och namnet på boendet, på raden för tillståndsgivare i sjukresesystemet när du registrerar tillståndet.