Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Kommunala vård- och omsorgsboenden

Kommunala vård- och omsorgsboenden

Det är bara personal inom den landstingsfinansierade vården som kan få behörighet i sjukresesystemet och som får registrera tillstånd för sjukresa i systemet. Det innebär att vårdpersonal i kommunala verksamheter inte får arbeta i sjukresesystemet. Sjuksköterskor på särskilda boenden kan ändå vara tillståndsgivare, det vill säga göra en medicinsk bedömning att deras boende har ett behov av sjukresa till den lanstingsfinansierade vården.

I första hand är det alltid den vårdenhet som patienten ska till som ska registrera tillstånd för sjukresa. För att underlätta för dessa patienter ska därför den landstingsfinansierade vården alltid hjälpa kommunala verksamheter att registrera tillstånd. Även om det är annan vårdgivare som remitterat patienten till er.

Det är sjuksköterskan på boendet som ska stå som tillståndsgivare. Uppge namn, medicinsk titel och namnet på boendet på tillståndsgivarraden.