Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Färdtjänstresenär

Färdtjänstresenär

Patienter med tillstånd för färdtjänst har alltid rätt att få tillstånd för sjukresa till och från landstingsfinansierad vård och behandling. Det innebär att ni inte behöver göra en medicinsk bedömning av patienten vid uppvisande av ett giltigt färdtjänstkort.

För att resan ska kunna utföras som en sjukresa måste ni registrera ett tillstånd för sjukresa och patienten måste resa med ett sjukresekort. De betalar samma egenavgifter som övriga sjukresenärer.

Om färdtjänstresenären är berättigad till ensamåkning, framsäte eller ledsagare (medföljare) på sitt färdtjänsttillstånd gäller detta även för sjukresa.