Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Personer från andra län och länder

Personer från andra län och länder

Utomlänare

Vårdgivare i Stockholms läns landsting kan inte registrera tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet för utomlänspatienter. Formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ska alltid användas. Är sjukresan inom Stockholms läns landsting bör du ha ett sjukresekort till hands så att Sjukresor kan registrera kortet samtidigt med tillståndet.

Ersättning för resor där patienten själv lagt ut pengar ska patienten alltid begära av sitt hemlandsting. Stockholms läns landsting anordnar inte resor där patienten ska åka direkt från vården i Stockholms läns landsting till sin hemadress i hemlandstinget. 

Reglerna för hur vi anordnar sjukresor inom Stockholms läns landsting skiljer sig åt beroende om patienten sökt akut vård eller om det är planerad vård och behandling.

Akut vård och behandling

För resor till och från akut vård och tillfällig vistelsesadress krävs ingen betalningsförbindelse från hemlandstinget. Resor kan även beviljas för ett återbesök. Allt enligt Riksavtal för utomlänsvård.

Kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar för en privat taxi och begära ersättning i efterskott av sitt hemlandsting. Be patienten att spara sina kvitton för utlägg. På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter, observera att biljetterna endast gäller för sjukresa med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln till Sjukresor så att vi kan fakturera rätt instans för patientens sjukresa. Följesedel och instruktion finns i vänstermenyn under Sjukresebiljetter.

Planerad vård och behandling

För resor till planerad vård och behandling kräver Sjukresor en betalningsförbindelse från hemlandstinget för att vi ska hjälpa till att anordna sjukresor inom Stockholms län. Kontakta patientens sjukresekontor i hemlandstinget för en betalningsförbindelse vid planerad vård. Kontaktinformation till andra landsting och regioner finns under Kontakta oss.

Hemlandstinget ska skicka betalningsförbindelsen till Sjukresor, Trafikförvaltningen, på faxnummer 08 656 90 29. Ni i vården ska sedan använda er av formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort. Sjukresor hanterar tillstånden då Helpdesk är öppet: måndagfredag klockan 915. Kontakta Helpdesk på telefonnummer 08 686 3170 för frågor.

Överflyttningsresa

Överflyttningsresa är en resa från en slutenvård till en annan slutenvård mellan två olika landsting eller regioner. Enligt Riksavtalet för utomlänsvård ska vårdlandstinget hjälpa till med att anordna överflyttningsresor till hemlandstinget. Hemlandstinget betalar sen alltid för kostnaden för dessa resor. Vi anordnar därför resan om inte hemlandstinget själv anordnar den.

Formuläret Överflyttningsresa används när utomlänspatienter ska flyttas till slutenvård i sitt hemlandsting. Sjukresor hanterar och anordnar överflyttningsresor under Helpdesks öppettidet måndag till fredag 9-15. Kvällar och helger hänvisas ni till Vårdtransportsbeställning och Sjuktransport.

Observera att vi bara anordnar sittande transport som tåg, flyg och taxi. För att beställa Sjuktransport gå in på Vårdgivarguiden och välj Vårdtransportbeställning eller klicka här för att komma direkt dit.

Asylsökande

Patienter som är asylsökande har rätt till sjukresa på samma villkor som patienter som är folkbokförda i Stockholms län. Patienten måste alltid kunna styrka att den är asylsökande genom att visa ett giltigt LMA-kort eller asylkvitto med dossiernummer. Alla som är asylsökande får ett kvitto och ett LMA-kort från Migrationsverket. Kan inte patienten uppvisa ett giltigt LMA-kort får tillstånd för sjukresa inte beviljas. Vid registrering av tillstånd för sjukresa ska alltid numret på patientens LMA-kort anges i tillståndet.

Har du behörighet till sjukresesystemet kan du själv registrera tillstånd för asylsökande. Annars ska alltid formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort användas. Sjukresor hanterar tillstånden när Helpdesk är öppet: måndagfredag klockan 915. Kontakta Helpdesk på telefonnummer 08 686 3170 för frågor.

Tillståndslös

För barn under 18 år som är tillståndslösa, kan vården bevilja tillstånd för sjukresa på samma villkor som om patienten vore folkbokförd i Stockholms läns landsting. För vuxna patienter som är tillståndslösa, kan vården bevilja tillstånd för sjukresa till vård som inte kan anstå. Det är behandlande vårdgivare som bedömer om vården inte kan anstå.

Tillståndslös är:

 • Personer som befunnit sig i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har löpt ut och därefter stannat kvar i landet.
 • Personer som har sökt uppehållstillstånd här, men som fått avslag på sin ansökan och som därefter håller sig undan utvisning.
 • Personer som kommer till Sverige utan att någon gång ge sig till känna för myndigheterna.

En medborgare från ett annat EU- eller EES-land kan aldrig vara tillståndslös.

Vårdgivare i Stockholms läns landsting kan inte själva registrera tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet för patienter som räknas som tillståndslösa. Formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ska alltid användas. Du bör ha ett sjukresekort till hands så att Sjukresor, Trafikförvaltningen, kan registrera kortet. Sjukresor hanterar tillstånden när Helpdesk är öppet: måndagfredag klockan 915. Kontakta Helpdesk på telefonnummer 08 686 3170 för frågor.

På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter, observera att biljetterna endast gäller sjukresa med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln till Sjukresor så att vi kan fakturera rätt instans för patientens sjukresa. Följesedel och instruktion finns i vänstermenyn under Sjukresebiljetter.

Utlandssvenskar i annat EU- eller EES-land och Schweiz

Vårdgivare i Stockholms läns landsting kan inte själva registrera tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet för denna grupp. Formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ska alltid användas. Då bör du ha ett sjukresekort till hands så att Sjukresor, Trafikförvaltningen, kan registrera kortet.

Ersättning för kostnader för resor där patienten själv lagt ut pengar ska patienten alltid begära i bosättningslandet. Stockholms läns lansting anordnar aldrig resor där patienten ska åka direkt från vården till sin hemadress i bosättningslandet. 

För att en sjukresa ska anordnas inom landstinget kräver Sjukresor, utöver ett tillstånd för sjukresa, även en kopia på rätt slags underlag. Vilket underlag som krävs beror på om patienten sökt akut vård eller om det är planerad vård och behandling. Följande underlag ska visas upp av utlandssvenskar boende i annat EU- och EES-land för kopiering:

Vård Intyg

Akut, nödvändig vård

 • Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från bosättningslandet eller,
 • Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort, som ger rätt till medicinskt nödvändig vård eller,
 • Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz.
Planerad vård
 • Intyg S2 från myndigheterna i sitt bosättningsland
 • Intyg E112, om du är bosatt i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein
 • Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Kan patienten inte uppvisa gällande intyg får inte sjukresa beviljas, då får patienten stå för sin resekostnad själv. Om rätt underlag finns och tillstånd för sjukresa beviljas ska alltid en tydlig kopia på EU-kort eller intyg skickas till Sjukresor, Trafikförvaltningen, faxnummer 08 656 90 29.

Kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar för en vanlig taxi och begära ersättning i efterskott av sitt bosättningsland. Be patienten att spara sina kvitton för utlägg. På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter, observera att biljetterna endast gäller resor med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln och kopia på EU-kort eller intyg till Sjukresor så att Stockholm läns landsting kan fakturera Försäkringskassan för patientens sjukresa. Följesedel och instruktion finns i vänstermenyn under Sjukresebiljetter.

Utlandssvenskar bosatta i land utanför EU och EES

Kontakta Helpdesk, 08 686 31 70, för frågor om hantering. Helpdesk öppettid: måndagfredag klockan 915.

Patienter från EU- och EES-länder och Schweiz

Vårdgivare i Stockholms läns landsting kan inte själva registrera tillstånd för sjukresa i sjukresesystemet för patienter från EU- eller EES-länder. Formuläret Tillstånd för sjukresa med sjukresekort ska alltid användas. Då bör du ha ett sjukresekort till hands så att Sjukresor, Trafikförvaltningen, kan registrera kortet. Ersättning för resor där patienten lagt ut för kostnaden själv ska alltid begäras i bosättningslandet. Resa där patienten ska åka direkt från vården till sin hemadress i bosättningslandet anordnas aldrig. 

För att sjukresor ska anordnas inom landstinget kräver Sjukresor utöver ett tillstånd för sjukresa en kopia på olika slags underlag. Vilket underlag som krävs beror på om patienten sökt för akut vård eller om det är planerad vård och behandling.

Följande intyg ska användas av försäkrade från annat EU- och EES-land eller Schweiz:

Vård Intyg

Akut, nödvändig vård

EU- och EES-land

 • Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) från bosättningslandet eller,
 • Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort, som ger rätt till medicinskt nödvändig vård
 • Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004

Akut, nödvändig vård

Danmark, Finland, Island & Norge

 • Fullständig adress i hemlandet ska uppges
Planerad vård
 • Intyg S2 från myndigheterna i bosättningslandet
 • Intyg E112, om bosättning i Schweiz, Island, Norge eller Liechtenstein
 • Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004

Kan patienten inte uppvisa gällande intyg får inte sjukresa beviljas, då får patienten stå för sin resekostnad själv. Om rätt underlag finns och tillstånd för sjukresa beviljas ska alltid en tydlig kopia på underlaget, enligt tabellen ovan, skickas till Sjukresor, Trafikförvaltningen, faxnummer 08 656 90 29.

Kvällar och helger får dessa patienter lägga ut pengar för en vanlig taxi och begära ersättning i efterskott av sitt hemland. Be patienten att spara sina kvitton för utlägg. På kvällar och helger kan akutmottagningar använda sig av sjukresebiljetter, observera att biljetterna endast gäller sjukresor med taxi. Kom ihåg att skicka in följesedeln och kopia på korrekt underlag till Sjukresor så att Stockholm läns landsting kan fakturera Försäkringskassan för patientens sjukresa. Följesedel och instruktion finns i vänstermenyn under Sjukresebiljetter.

EU- och EES-området omfattar följande länder: 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES står för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EES-avtalet är ett omfattande avtal mellan EU, dess medlemsländer och Efta-länderna Norge, Island och Liechtenstein

Konventionsländer och patienter från övriga världen

Stockholms läns landsting ersätter inga sjukresor för patienter som inte tillhör någon av ovanstående grupp. Internationella konventioner och avtal ger endast rätt till sjukvård. Om patienten kommer från ett annat land, och inte är asylsökande, tillståndslös eller från ett annat EU- och ESS-land, så utgår ingen ersättning eller rätt till sjukresa i Stockholms läns landsting. Till exempel personer från USA, Ryssland eller Kina. Det kan vara personer som befinner sig i Sverige på grund av:

 • Semester
 • Arbetar tillfälligt
 • Besöker anhörig