Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Regler / Alla resor är inte sjukresa

Alla resor är inte sjukresa

Patienter har inte rätt till sjukresa för vård hos privata vårdgivare som inte har avtal med landstinget. Dessa vårdgivare får inte bevilja tillstånd för sjukresa till sina patienter.

Om en tillståndsgivare bedömer att patienten kan ta sig till eller resa med den allmänna kollektivtrafiken ska inte tillstånd för sjukresa beviljas.

Patienten har inte rätt till sjukresa för

  • att patienten begär eller önskar få en sjukresa
  • att patienten inte har pengar
  • att det inte finns allmän kollektivtrafik
  • att patienten har långt att resa till vårdbesöket
  • att det tar lång tid att resa med den allmänna kollektivtrafiken

Tänk på att vissa besök till vården inte utgör grund för sjukresor, oavsett vilken medicinsk bedömning du som vårdgivare gör.

Ge inte sjukresor till dessa besök

  • vaccinationer, företagshälsovård och friskvård
  • optiker och apotek
  • vård och behandling som betalas av privat sjukförsäkring
  • deltagande i forskningsprojekt
  • allmänna och valfria hälsoundersökningar, till exempel mammografi, gynekologisk hälsokontroll, mödravård och barnhälsovård.