Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Regler


Här hittar du information om vilka regler som gäller vid sjukresa.

Start / Om sjukresor / Regler

Regler i Stockholms läns landsting

I Stockholms läns landsting styrs sjukresor av olika lagar, regelverk och avtal. Rätten till sjukresor regleras i Lag (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. Lagen hänvisar till ett antal lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de behandlingar som kan ge patienten rätt till ersättning för resekostnader.

Stockholms läns landsting beslutar om Regelverk för sjukresor och sittande transporter i Stockholms län. I regelverket beskrivs de regler som är en följd av lagen och de beslut som fattats av landstingsfullmäktige. I regelverket beskrivs också de regler som är en följd av Riksavtalet för utomlänsvård, som innehåller särskilda regler för sjukresor när en patient får vård utanför sitt hemlandsting.

I Stockholms läns landsting krävs ett tillstånd från vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som ordnas av landstinget. Regelverket är i första hand ett stöd för dig inom vården som beslutar om dessa tillstånd. För hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du också använda dig av Sjukresehandboken.

Om du behöver hjälp eller har frågor om vilka regler som gäller vid sjukresor så ring till Helpdesk, vår supporttelefon för vårdgivare, 08 686 31 70. Du kan också kontakta oss via sjukreseenheten@sl.se.