Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Regler


Här hittar du information om vilka regler som gäller vid sjukresa.

Start / Om sjukresor / Regler

Regler för sjukresor i Region Stockholm

I Stockholm styrs sjukresor av olika lagar, regelverk och avtal. Rätten till sjukresor regleras i lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (1991:419) >>. Lagen hänvisar till ett antal lagar och förordningar som i sin tur pekar ut den vård och de behandlingar som kan ge patienten rätt till ersättning för resekostnader.

Region Stockholm beslutar om regelverket för sjukresor och sittande transporter >>. Här beskrivs de regler som är en följd av lagen och de beslut som fattats av regionsfullmäktige. Här beskrivs också de regler som är en följd av Riksavtalet för utomlänsvård >>, som innehåller särskilda regler för sjukresor när en patient får vård utanför sin hemregion.

I Stockholms län krävs ett tillstånd från vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som ordnas av regionen. Regelverket är i första hand ett stöd för dig inom vården som beslutar om dessa tillstånd. För hjälp och stöd vid tillståndsgivning av sjukresor kan du också använda dig av Sjukresehandboken >>.