Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Egenavgifter

Egenavgifter

Om patienten betalar för en privat taxi, specialfordon eller åker med egen bil kan hen söka ersättning i efterskott. Ersättning ges på kvarstående summa efter att egenavgiften dragits bort under förutsättning att tillstånd för sjukresa beviljats.

Avgifterna omfattar både inom- och utomlänspatienter samt patienter från EU, EES, Island och Norge. Egenavgiften för asylsökande och personer utan tillstånd, så kallade papperslösa eller gömda, är alltid 40 kronor per enkelresa.

Beslut om nivån på högkostnadsskyddet och egenavgifterna fattas av Stockholms läns landsting. Bestämmelserna kan variera mellan olika landsting och därför kan avgifter och ersättningar skilja sig. 

Färdsätt Egenavgift
Taxi Max 140 kr
Specialfordon 140 kr
Egen bil – ersätts med 17 kr per mil 50 kr
Parkeringskostnader – ingår inte i högkostnadsskyddet 20 kr
Egen båt – ersätts med 20 kr per sjömil 50 kr
Båttaxi 140 kr
Tåg och flyg 140 kr

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för sjukresor innebär att en patient inte ska behöva betala mer än 1400 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Oavsett på vilket sätt patienten reser så räknas allt in under samma högkostnadsskydd. Patienter som har uppnått högkostnadsskyddet för sjukresor får ingen faktura för resor utförda inom ramen för frikortsperioden. Ett elektroniskt frikort skapas automatiskt i sjukresesystemet.

Även om patienten har uppnått högkostnadsskyddet ska det medicinska tillståndet ligga till grund för sjukresa och med egen bil, taxi eller specialfordon. Det innebär att en tillståndsgivare alltid ska göra en medicinsk bedömning av behovet av sjukresa.

Högkostnadsskyddet för sjukresor i Stockholms läns landsting gäller bara personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Frikortets giltighetstid

Frikortet räknas från och med datumet för den första resan som registreras i högkostnadsskyddet till och med dagen före detta datum nästkommande år. Frikortet börjar gälla när kostnaderna för sjukresorna överstiger 1400 kronor.

Högkostnadsskyddet gäller bara under pågående högkostnadsskyddsperiod.

Ersättning för sjukresa kan betalas ut tre år bakåt i tiden om patienten får tillstånd från vårdgivare. För resor som utförts innan pågående högkostnadsperiod dras alltid en egenavgift.