Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Om sjukresor


Här hittar du information om vilka regler som gäller för sjukresor inom Stockholms läns landsting, vårt sjukresesystem och Sjukresehandboken.

Start / Om sjukresor

Det här är en sjukresa

Patienter kan ha rätt att få ersättning för sina resor till en vårdgivare i Stockholms län. Vårdgivaren ska vara ansluten till landstinget eller ha avtal med landstinget. I Stockholms läns landsting krävs ett tillstånd från vårdgivaren för att få ersättning eller för att använda de sjukresor som ordnas av landstinget.

Med tillstånd menas ett beslut från en tillståndsgivare att patienten ska beviljas sjukresor enligt grunderna som står i regelverket för sjukresor. En medicinsk bedömning ska alltid ligga till grund för att bevilja tillstånd för sjukresor. Tillståndet innebär att tillståndsgivaren styrker patientens behov av sjukresa. Sjukresor är sittande persontransporter.

Sjukresor ingår i det som kallas särskild kollektivtrafik. Det innebär att flera personer kan få resa i samma bil och att resorna sker på fasta avgångstider. På dessa resor förväntas patienten klara sig själv eller med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. Patienter som behöver medicinsk vård under resan eller som har smittsamma sjukdomar får inte resa med den trafik som landstinget ordnar.

Sjukresor kan ske med egen bil, taxi eller specialfordon. I Stockholm söker patienterna ersättning för sina utlägg efter vårdbesöket eller så reser de med trafiken som landstinget har upphandlat. De som reser med den upphandlade trafiken beställer sina resor via beställningskanalerna och behöver ha ett sjukresekort för att kunna resa.

Rätten till sjukresor regleras i en lag som heter Lag (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. Läs mer om tillämpningen av lagen i Sjukresehandboken.

Medicinsk bedömning är grunden för sjukresor

Tillstånd till sjukresor får beviljas om patienten har stora svårigheter att ta sig till eller att resa med SL och Waxholmsbolaget, det som kallas den allmänna kollektivtrafiken. En medicinsk bedömning ska alltid göras för att bedöma om patienten behöver tillstånd för sjukresa. Bedömningen görs av behandlande sjukvårdspersonal utifrån patientens medicinska, fysiska och psykiska tillstånd. Patienter med tillstånd till färdtjänst ska alltid beviljas sjukresor för sina vårdbesök.

En sjukresa är en patients resa mellan vård och behandling och patientens hemadress. Sjukvården patienten får måste utföras av Stockholm läns landsting eller av en vårdgivare som har avtal med landstinget. Vården kan vid vissa undantag godkänna att en patient får resa till en annan adress än sin hemadress.