Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Problem att logga in i sjukresesystemet

Hantering vid driftstörning i sjukresesystemet

Om det inte går att registrera tillstånd i sjukresesystemet på grund av driftstörning gäller följande hantering:

Resa med taxi

Patienter som har behov att åka sjukresa med taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång igen kan beställa och lägga ut pengar för en privat taxi med valfritt taxibolag. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd från er för att få ersättning i efterskott. Ni registrerar ett ersättningstillstånd i sjukresesystemet när det är i drift igen eller fyller i formulär Tillstånd för ersättning av redan utförd resa.  

Resa med rullstolstaxi/specialfordon

Patienter som ska åka med specialfordon och inte kan vänta på att sjukresesystemet kommer igång igen kan ringa till Rullstolstaxi och lägga ut pengar för kostnaden. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd för ersättning i efterskott från er.

Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs dvs. om patienten inte har egen rullstol. Om trappklättrare behövs ska det också uppges vid beställning.

Beställ rullstolstaxi hos något av följande taxibolag:

 • Samtrans 08-1200 1200
 • Sirius 08-745 33 01
 • Sverigetaxi 08-28 75 15
 • Taxi Kurir 08-30 00 03
 • Haninge & Nynäshamns taxi 08-741 11 11
 • Södertälje Taxi 08-554 20 510

Sjukresebiljetter

Akutmottagningar har sjukresebiljetter som ska användas vid driftstörningar.  Sjukresebiljetterna gäller endast för taxi och endast inom Region Stockholm. Det går inte att resa med rullstolstaxi på sjukresebiljetter. Kom ihåg att du måste skicka in en följesedel till oss för varje sjukresebiljett som används.

Biljetterna kan användas till följande patienter:

 • Personer folkbokförda i Stockholms läns landsting.
 • Personer från andra län (utomlänare).
 • Asylsökande (giltigt LMA-kort krävs, ange LMA-kortnummer på följesedeln).
 • Medborgare från EU- eller ESS-land (giltigt EU-kort krävs, kopia på kortet måste bifogas följesedeln).
 • Tillståndslösa.

Övriga utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige har aldrig rätt till sjukresa. Läs mer om reglerna för sjukresebiljetter.

 För de patienter som inte omfattas av ovanstående eller kan lägga ut pengar för en egen taxi gäller nedan information.