Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Planerat driftstopp i Färdtjänstens system

Mellan klockan 23.30 fredagen den 23 november och klockan 09.30 den 24 november är det ett planerat underhållsarbete i våra system.
Det kommer inte att gå att registrera tillstånd för sjukresor under den här tiden. Men det kommer gå att beställa sjukresor direkt hos beställningscentralerna.

För att beställa sjukresor under den här tiden så ringer ni direkt till beställningscentralerna.

• Beställningscentralen för Taxi 077-570 00 57
• Beställningscentralen för Rullstolstaxi 077-670 01 67

Mina Sidor och Talsvar kommer inte att fungera under den här tiden.

Den 24 november klockan 09.00 kommer det återigen gå att logga in i sjukresesystemet och registrera tillstånd för sjukresa.

För de patienter som tar en egen privat taxi gäller nedanstående:
Resa med taxi
Vid driftstopp i sjukresessystemet kan patienter som ska åka taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång igen lägga ut pengar för en privat taxi. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd för reseersättning i efterskott från er.
Resa med rullstolstaxi/specialfordon
Patienter som ska åka med specialfordon och inte kan vänta på att sjukresesystemet kommer igång igen kan ringa till Rullstolstaxi och lägga ut pengar för kostnaden. Patienten sparar taxikvittot och skickar in det till oss i original tillsammans med tillstånd för reseersättning i efterskott från er.
Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs dvs. om patienten inte har egen rullstol. Detta då alla rullstolstaxibilar inte har transportrullstol. Om trappklättrare behövs ska det också uppges vid beställning.