Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Patienter med symtom ska inte resa

Patienter med konstaterad eller misstänkt Covid-19 ska absolut inte resa med sjukresor. Till dessa personer beställs transport med Region Stockholms särskilda transportorganisation. Resorna beställs via ordinarie Vårdtransportbeställning. Läs mer om transporter för patienter som är smittade på Beställning av patienttransport.

Vårdtransportbeställning

Vårdgivarguiden

Patienter utan symtom kan resa med sjukresor. Tänk på att vi rekommenderar alla resenärer att sitta i höger baksäte under resan för att minska risken för smittspridning. Enbart patienter med tillstånd att sitta fram och som inte vid resan kan sitta bak får sitta i framsätet. Under pandemin samåker inte patienter.