Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Patienter med symtom ska inte resa

Patienter som har förkylningssymtom eller misstänkt corona-virus ska inte resa sjukresor. Måste patienter med symtom ändå resa till och från vård och behandling beställs transport via Region Stockholms ordinarie vårdtransportbeställning. Läs mer på vårdgivarguiden.

Vårdtransportbeställning

Vårdgivarguidens sida med samlad information om Covid-19

Patienter utan symtom kan resa med sjukresor. Tänk på att vi rekommenderar alla resenärer att sitta i höger baksäte under resan för att minska risken för smittspridning. Enbart patienter med tillstånd att sitta fram och som inte vid resan kan sitta bak får sitta i framsätet. Under pandemin samåker inte patienter.