Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Medföljare

Under en sjukresa förväntas patienten klara sig själv eller med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. Antalet medföljare som patienten ska ha med sig på resan ska anges i tillståndet. Patienter som behöver medicinsk vård under resan eller som har smittsamma sjukdomar får inte resa med den trafik som landstinget ordnar.

Max tre medföljande kan beviljas oavsett fordonslag och innefattar inga merkostnader för varken patient eller medföljande.

Patienter som inte ska resa själva är till exempel personer som har någon form av demens, är förvirrande eller har aggressivt beteende. Barn under tolv år får av säkerhetsskäl inte resa utan vuxet sällskap med sjukresor.