Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start /

Sjukresor är särskild kollektivtrafik

Patienter som misstänks ha en smittsam sjukdom får inte resa med sjukresor. Dessa patienter måste resa med ambulans som har resurser att hantera den typen av patienter. Sjukresor är en del av den särskilda kollektivtrafiken vilket innebär att det finns fasta avgångstider och att patienterna kan bli samplanerade. Det som skiljer den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken åt är att den särskilda kollektivtrafiken är anropsstyrd. Patienterna ringer till en beställningscentral och beställer sina resor.