Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Tillstånd för sjukresa


Här hittar du formulär för att bevilja era patienter tillstånd för sjukresa.

Start / Tillstånd för sjukresa

Formulär för olika tillstånd

Till vänster hittar du olika formulär för sjukresetillstånd. Formulären Tillstånd för sjukresa med sjukresekort och Tillstånd för ersättning av redan utförd resa använder du inom den regionsfinansierade vården som inte har behörighet till sjukresesystemet. Formulären används av alla för patientergrupper som bland annat utomlänspatienter och tillståndslösa.

En medicinsk bedömning ska alltid ska göras innan tillstånd för sjukresa beviljas. För mer information om medicinsk bedömning och regler vid tillståndsgivning se under Tillståndsgivning >>.

Ring till Helpdesk, vår supporttelefon för vårdgivare, om du behöver hjälp med något av formulären.

Underlaget som kommer in till oss hanteras under vardagar.

Telefonnummer till Helpdesk 08-686 31 70 öppet helgfri vardag klockan 9–15, lunchstängt 12–13.