Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa resa / Resegaranti - om bilen inte kommer

Resegaranti

Ring till Resegarantin 0200-77 66 55 om den beställda taxin eller rullstolstaxin inte kommit inom 20 minuter efter den beställda tiden. De som svarar på numret efterlyser fordonet och hjälper till med att göra en ny beställning om det behövs. Patientens sjukresetillstånd påverkas inte när Resegarantin gör en ny beställning.

Om det är en rullstolstaxi som är beställd med kundval, ringer ni direkt till den leverantör som rullstolstaxin är beställd hos. Här finns telefonnummer till de olika leverantörerna för rullstolstaxi.

Patienten kan också få ersättning i efterskott ifall hen tar en privat taxi till sitt vårdbesök. Taxikvittot ska sparas och skickas till Färdtjänsten tillsammans med en kort beskrivning av vad som hänt. Patientens personnummer måste uppges tillsammans med clearingnummer, kontonummer och namnet på banken som patienten vill att vi sätter in pengarna på.

Patienten får ersättning för kostnaden för taxi/rullstolstaxiresan med avdrag för egenavgift. Patienten måste ha ett giltigt tillstånd för sjukresa och taxikvitto i original. Ersättningskravet måste skickas till oss inom tre år. 

Ersättningsärendet skickas till:
Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm