Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa resa / Resegaranti

Resegaranti

Resegarantin innebär att patienter som reser sjukresa med taxi kan ringa till 0200 77 66 55 om det beställda fordonet inte kommit inom 20 minuter efter den beställda tiden. De som svarar på numret, efterlyser taxin och hjälper till att göra en ny beställning om det behövs.

Om en rullstolstaxi är beställd utan kundval ringer du till resegarantinumret 0200 77 66 55, så efterlyser de rullstolstaxin eller hjälper dig så att du får beställa en ny resa. Om det är en rullstolstaxi som är beställd med kundval, ringer ni direkt till den leverantör som resan är beställd hos. Här finns telefonnummer till de olika leverantörerna för specialfordon (rullstolstaxi).

Patienten kan också få ersättning i efterskott ifall hen tar en privat taxi till sitt vårdbesök. Taxikvittot ska sparas och skickas till Färdtjänsten tillsammans med en kort beskrivning av vad som hänt. Patientens personnummer måste uppges tillsammans med clearingnummer, kontonummer och namnet på banken där de vill att vi sätter in pengarna.

Patienten får ersättning för kostnaden för taxiresan med avdrag för egenavgift. Patienten måste ha ett giltigt tillstånd för sjukresa och taxikvitto i original måste skickas till oss inom tre år.

Ersättningsärendet skickas till:
Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm