Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa resa /

Beställningscentraler taxi/specialfordon

Sjukresa med taxi: 077 570 00 57

Sjukresa med specialfordon (rullstolstaxi): 077 670 01 67 (utan kundval)

Sjukresa med specialfordon (rullstolstaxi) med kundval.

När du beställer en resa till din patient ska du uppge följande:

  • Numret på patientens sjukresekort.
  • Vilken dag och tid som patienten ska resa.
  • Patientens hemadress som patienten ska resa från eller till.
  • Vilken vårdadress patienten ska resa från eller till.
  • Övriga resevillkor, till exempel hur många personer som ska resa, hjälpmedel, om föraren ska hämta uppe på mottagningen/avdelningen eller vid lägenhetsdörr.
  • Telefonnummer som föraren kan nå dig eller patienten på.
  • Avbeställning måste ske minst 30 minuter innan avtalad hämttid.

Sjukresor är endast sittande transport, för att beställa sjuktransport (liggande transport)  ring SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00, välj knappval 2 för sjuktransport.