Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Beställa resa


Här hittar du information om våra olika beställningskanaler och vad du ska tänka på vid beställning av fordon.

Start / Beställa resa

För att patienten ska kunna resa med sitt sjukresekort måste beställningen av fordonet göras via en av Trafikförvaltningens tre beställningskanaler; beställa resa via Internet (Mina sidor), eller genom att ringa vårt Talsvar eller någon av beställningscentralerna.

För att det ska fungera att beställa en resa måste patienten redan blivit beviljad ett tillstånd för sjukresa. Tillståndet måste vara registrerat i sjukresesystemet. Patienten måste också ha ett registrerat och tillgängligt sjukresekort. Är ni osäkra på vilka regler som gäller kan det vara bra att läsa mer information om Tillståndsgivning och Sjukresekort.

Beställa resa via Internet (Mina sidor)

På Mina sidor kan du beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor. När du beställer en resa via Mina sidor på Internet så är det patientens egna sida som du använder. Det är därför viktigt att fråga patienten om de godkänner att du loggar in på deras sida. 

Resebeställning via Internet (Mina sidor)

Beställa resa med Talsvar

Du kan beställa, avbeställa och kontrollera beställda resor på det här telefonnumret. Ring telefonnummer 0200 11 44 11 och följ instruktionerna. Du kan både tala in patientens uppgifter, eller knappa in dem med nummerval på telefonen.

Beställa resa på telefon med beställningsmottagare

Sjukresa med taxi: 077 570 00 57

Sjukresa med specialfordon (rullstolstaxi): 077 670 01 67 (utan kundval)

Sjukresa med specialfordon (rullstolstaxi) med kundval.

När du beställer en resa till din patient ska du uppge följande:

  • Numret på patientens sjukresekort.
  • Vilken dag och tid som patienten ska resa.
  • Patientens hemadress som patienten ska resa från eller till.
  • Vilken vårdadress patienten ska resa från eller till.
  • Övriga resevillkor, till exempel hur många personer som ska resa, hjälpmedel, om föraren ska hämta uppe på mottagningen/avdelningen eller vid lägenhetsdörr.
  • Telefonnummer som föraren kan nå dig eller patienten på.
  • Avbeställning måste ske minst 30 minuter innan avtalad hämttid.

Sjukresor är endast sittande transport. Om patienten är i behov av att transporteras liggande görs beställningen via SOS Alarms beställningsformulär. För att komma till formuläret klicka här.