Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa resa /

Beställningscentraler taxi/rullstolstaxi

Sjukresa med taxi: 077-570 00 57

Sjukresa med rullstolstaxi utan kundval: 077-670 01 67
Sjukresa med rullstolstaxi med kundval.

Kundval innebär att patienten kan välja vilken leverantör han eller hon vill resa med. Det går att välja bland sju upphandlade leverantörer. 

När du beställer en resa till din patient ska du uppge följande:

  • Numret på patientens sjukresekort.
  • Vilken dag och tid som patienten ska resa.
  • Patientens hemadress som patienten ska resa från eller till.
  • Vilken vårdadress patienten ska resa från eller till.
  • Hur många personer som ska resa,
  • Övriga resvillkor, till exempel hjälpmedel, om föraren ska hämta uppe på mottagningen/avdelningen eller vid lägenhetsdörr, eventuell portkort och våningsplan.
  • Telefonnummer som föraren kan nå dig eller patienten på. 

Avbeställning måste ske minst 30 minuter innan avtalad hämttid.

Sjukresor är endast sittande transport, för att beställa sjuktransport (liggande transport)  ring SOS Alarm på telefonnummer 08-454 21 00, välj knappval 2 för sjuktransport.